Aktualności


Informacja dot. 17.05.2022 r.

W dniu 17 maja 2022 r. z uwagi na awarię telefonu wewnętrznego kontakt z ZRP CM przy ul. św. Anny 12 pod numerem wewnętrznym 12 370 43 68 będzie niemożliwy.

Komunikat ZRP CM dot. pracy Zespołu w trybie nadzwyczajnym

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem Zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie nadzwyczajnego trybu pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim – uprzejmie proszę o kontakt z radcami prawnymi w formie zdalnej (korespondencja mailowa). Dodatkowo zostają ustalone jednoosobowe dyżury odrębnie w Biurach: przy ul. św. Anny 12, pok. 22 oraz przy […]

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 2/2018

zawierający wykaz istotnych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które weszły w życie w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. związanych z działalnością Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Ustawa 2.0.

W dniu 1 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Nowelizacja aktów prawnych 4/2018

Wykaz znowelizowanych aktów prawnych związanych z działalnością UJ CM od 1 kwietnia 2018 roku