Biuro przy ul. św. Anny 12

Biuro przy ul. św. Anny 12

Biuro ZRP CM przy ul. św. Anny 12
ul. św. Anny 12 pok. 33
godz. 800-1600

 tel.: 12 370 43 68, 12 421 10 41
  tel./fax: 12 421 10 41
 e-mail: zrpcm@cm-uj.krakow.pl

W razie braku możliwości skontaktowania się z Biurem ZRP CM przy ul. św. Anny 12 uprzejmie prosimy o kontakt z biurem ZRP CM przy ul. Skawińskiej 8 osobiście lub telefonicznie pod nr- 12 433 27 58. Dodatkowo kontakt z każdym z radców prawnych oraz pracowników administracyjnych możliwy jest także bezpośrednio przez email lub MS Teams. 

 

Dyżury pełnią następujący radcy prawni:

mgr Katarzyna Okońska – Koordynator Zespołu
 e-mail:  k.okonska@uj.edu.pl
 tel.: 12 421 10 41, 12 370 4 368
 fax: 12 421 10 41
ul. św. Anny 12
pokój nr 33

Właściwość rzeczowa

– sprawy pracownicze w zakresie działania Działu Spraw Osobowych CM;

– sprawy pozostające w zakresie działania Działu Klinicznego CM oraz Pełnomocnika Prorektora CM ds. klinicznych; 

– sprawy związane z ochroną danych osobowych w UJ CM;

– sprawy pozostające w zakresie działania Działu Organizacji i Promocji CM.

Wykaz jednostek:

– Dział Spraw Osobowych CM;

– Dział Kliniczny CM;

– Dział Organizacji i Promocji CM;

-Sekretariat Pełnomocników Prorektora ds. CM- wg kompetencji;

-Sekretariat Prorektora ds. CM;

– Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum;

Godziny dyżurów: 

poniedziałek, środa: 930-1600

czwartek: 830-1130

 

mgr Tomasz Wolicki

 e-mail: tomasz.wolicki@uj.edu.pl

 tel.: 12 421 10 41, 12 370 4 368
 fax: 12 421 10 41
ul. św. Anny 12
pokój nr 33

Właściwość rzeczowa

– sprawy pozostające w zakresie działania Działu Spraw Osobowych CM, w tym sprawy kadrowe, płacowe, socjalne, z zakresu ubezpieczeń społecznych;

– sprawy dotyczące wyjazdów krajowych i zagranicznych.;

– sprawy związane z działalnością Inspektoratu BHP CM i Ochrony Przeciwpożarowej CM.

Wykaz jednostek:

  •  Dział Spraw Osobowych CM;
  • Inspektorat BHP CM;

Godziny dyżurów:

wtorek: 800 – 1400

czwartek: 800 – 1400

 

mgr Ewa Bielecka
e-mail: ewa.bielecka@cm-uj.krakow.pl 
tel.: 12 421 10 41, 12 370 4 368
ul. św. Anny 12
pokój nr 33

Właściwość rzeczowa:

– sprawy pozostające w zakresie działania Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM;

– sprawy studenckie, sprawy związane z kompetencjami Rad Wydziałów, sprawy prowadzone przez dziekanaty w ramach Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu (z wyłączeniem spraw pozostających w kompetencjach merytorycznych innych radców prawnych);

– sprawy z zakresu ubezpieczeń (z wyłączeniem ubezpieczeń społecznych);

– sprawy związane z obsługą prawną procesów inwestycyjnych w ramach programu „Rozbudowa i modernizacja istniejącego Kampusu UJ CM Kraków–Prokocim”, „ Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie”;

– sprawy związane z obsługą prawną innych procesów inwestycyjnych,

– obsługa prawna projektu „Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia – SPRINTT”;

Wykaz jednostek:

– Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM;

– Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu – wg kompetencji;

– Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców;

– Zespół ds. przygotowania koncepcji Kampusu Medycznego Kraków-Prokocim;

– Biblioteka Medyczna (poza umowami z zakresu PZP)

Godziny dyżurów:

 piątek: 800-1200

 

mgr Aleksandra Jach 

e-mail: aleksandra.jach@cm-uj.krakow.pl 

tel: 12 421 10 41, 12 370 4 368

ul. św. Anny 12 

pokój nr 33

Właściwość rzeczowa:

Właściwość rzeczowa

– sprawy pozostające w zakresie działania Działu Nauki CM oraz w zakresie działania Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej;

– sprawy z zakresu działania Komisji Bioetycznej UJ;

– sprawy dotyczące funkcjonowania I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie (z zastrzeżeniem, że obsługę prawną samej Komisji zapewnia kancelaria zewnętrzna);

– sprawy z zakresu współpracy międzynarodowej badawczej i naukowej realizowane przez Dział Nauki CM i wydziały UJ CM

Wykaz jednostek:

Dział Nauki CM;

Dział Nauki CM; Sekretariat Pełnomocników Prorektora ds. CM- wg kompetencji; Biuro Komisji Bioetycznej UJ; Dział Spraw Osobowych CM – wg kompetencji;

Wydziały UJ CM- w zakresie porozumień dot. współpracy międzynarodowej naukowej i badawczej

Godziny dyżurów:

poniedziałek: 900-1500

mgr Paweł Gątkiewicz

e-mail: pawel.gatkiewicz@uj.edu.pl 
tel.: 12 421 10 41, 12 370 4 368
ul. św. Anny 12
pokój nr 33

Właściwość rzeczowa

– sprawy pozostające w zakresie działania Działu Nauki CM oraz w zakresie działania Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej;

– sprawy z zakresu działania Komisji Bioetycznej UJ;

– sprawy dotyczące funkcjonowania I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie (z zastrzeżeniem, że obsługę prawną samej Komisji zapewnia kancelaria zewnętrzna);

– sprawy z zakresu współpracy międzynarodowej badawczej i naukowej realizowane przez Dział Nauki CM i wydziały UJ CM

Wykaz jednostek:

Dział Nauki CM;

Dział Nauki CM; Sekretariat Pełnomocników Prorektora ds. CM- wg kompetencji; Biuro Komisji Bioetycznej UJ; Dział Spraw Osobowych CM – wg kompetencji;

Wydziały UJ CM- w zakresie porozumień dot. współpracy międzynarodowej naukowej i badawczej

Godziny dyżurów:

czwartek: 1200-1500

Obsługa administracyjno-prawna:

mgr Anna Dębowska
ul. św. Anny 12, pok. nr 33
 tel.: 421 10 41, 370 43 68
 e-mail: anna.m.kruk@uj.edu.pl

Wsparcie administracyjno-prawne jednostki.

Koordynacja obsługi administracyjnej ZRP CM- Biura przy ul. św. Anny 12 i ul. Skawińska 8. 

Godziny pracy: 

poniedziałek- piątek: 800-1600